Trang chủ » 3 ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT KHI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

3 ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT KHI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

(Ngày đăng: 14-12-2019 14:37:46)
Sau khi hoàn thành kì thi THPT quốc gia, thí sinh được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi (1 giấy nguyện vọng 1 và 3 giấy nguyện vọng bổ sung) có mã vạch nhận dạng từng đợt xét tuyển và có đóng dấu đỏ của trường đại học chủ trì được sử dụng để xét tuyển đại học.

 

Sau đây là 3 điều mà các bạn thí sinh cần biết khi xét tuyển vào đại học, cao đẳng:

1/ Cách sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi

Đợt đầu tiên thí sinh sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học công lập và ngoài công lập nơi mà thí sinh có nguyện vọng theo học. Mỗi giấy chứng nhận kết quả thi sẽ có 4 nguyện vọng là 4 ngành nghề hoặc 4 tổ hợp môn dùng để xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong khi nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 nếu cần thí sinh có thể xin rút lại hồ sơ để chỉnh sửa nguyện vọng hoặc nộp qua trường khác để xét tuyển. Thí sinh cần phải nắm được chỉ tiêu xét tuyển bậc đại học của các trường và chỉ tiêu tuyển sinh riêng của từng ngành để có thể định hướng rõ hơn về vấn đề có nên nộp hồ sơ vào trường để xét tuyển.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh vẫn còn 3 Giấy chứng nhận kết quả thi để xét tuyển đại học bằng nguyện vọng bổ sung, khi đó thí sinh có thể nộp tối đa vào 3 trường để xét tuyển nhằm tăng tỉ lệ đậu đại học, trên mỗi giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung cũng có 4 nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 như nguyện vọng 1.

Thí sinh đã trúng tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nếu đã trúng tuyển ở ngành ưu tiên 1 sẽ không được xét tuyển ở các ngành ưu tiên khác.

2/ Các mốc thời gian quan trọng khi xét tuyển đại học 2015

-          Xét tuyển nguyện vọng 1 : từ ngày 01/08 đến ngày 20/08

-          Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1: từ ngày 25/08 đến ngày 15/09

-          Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: từ ngày 20/09 đến ngày 05/10

-          Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3: từ ngày 10/10 đến ngày 25/10

Thí sinh nắm rõ thông tin về các mốc thời gian xét tuyển đại học để thuận lợi hơn trong vấn đề nộp hồ sơ xét tuyển cũng như thời gian có thể rút lại hồ sơ để chuẩn bị cho đợt xét tuyển mới.

3/ Hồ sơ xét tuyển bao gồm

Hồ sơ đăng kí xét tuyển thí sinh cần chuẩn bị:

-          Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ từng đợt xét tuyển, được đăng kí tối đa 4 ngành là 4 nguyện vọng ưu tiên đuợc sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần ghi rõ ngành đăng kí xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển.

-          Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi phải ghi rõ đợt xét tuyển và điểm thi của các môn thi mà thí sinh đã đăng kí dự thi có đóng dấu mộc đỏ của trường đại học chủ trì.

-          Ngoài ra, thí sinh cần chuẩn bị thêm 1 bì thư có dán tem, gi rõ họ tên, số điện thoại cũng như địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Trong khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cứ 3 ngày thì các trường Đại học sẽ cập nhật thông tin trên các trang thông tin đại chúng, thí sinh phải thường xuyên theo dõi các trang thông tin đó để biết được ngưỡng điểm của bản thân so với chỉ tiêu chung của toàn trường để có hướng điều chỉnh kịp thời.