Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tìm hiểu thông tin bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? là điều rất cần thiết, đặc biệt là đối với những người chuẩn bị thành lập doanh nghiệp.

Vậy bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc của các doanh nghiệp, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba số liên tiếp theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp.

Các phương thức đăng bố cáo: trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh, trực tiếp tại trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh hoặc thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Trường hợp doanh nghiệp sau khi được thành lập mà công bố không đúng thông tin về đăng ký kinh doanh thì sẽ bị sử phạt hành chính.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn, giải thích rõ về bố cáo thành lập doanh nghiệp và các thủ khác liên quan đến vấn đề thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bạn chứ không phải là một đối tác mọi việc chúng tôi làm là để hỗ trợ các thủ tục về giấy tờ và pháp luật cho bạn.