Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì

Nếu bạn đang có ý định lựa chọn loại hình thành lập là doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải nắm rõ được đặc điểm cũng như chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì. Có như vậy thì bạn mới chắc chắn là việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp được thuận lợi và chính xác.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là một điểm đến đáng tin cậy của mọi người hiện nay khi cần sự trợ giúp về mặt giấy tờ pháp lý. Chắc chắn là bạn sẽ rất hài lòng khi lựa chọn dịch vụ này vì nó không chỉ có sự nhanh chóng mà còn rất uy tín nữa.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì

Để biết được chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì thì trước hết bạn cần phải tìm hiểu xem doanh nghiệp tư nhân là gì và nó có những đặc điểm như thế nào?

1. Khái niệm về doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định  của pháp luật thì đây là loại hình doanh nghiệp do 01 cá nhân làm chủ. Cá nhân này sẽ tự chịu mọi trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình.

2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần lưu ý một số đặc điểm như sau:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

- Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là người có trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân để giải quyết các khoản nợ khi kinh doanh thua lỗ.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì bạn nên nắm rõ chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì để có sự chuẩn bị cho hợp lý.

- Chủ doanh nghiệp tư  nhân phải chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình bằng  toàn bộ tài sản mình có.

- Người chủ cũng phải có trách nhiệm thông báo tổng số vốn đầu tư vào doanh nghiệp cho cơ quan chức năng được biết.

- Phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế hay các nghĩa vụ tài chính mà pháp luật quy định.

- Thực hiện công việc báo các tài  chính theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm lên cơ quan chức  năng.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có quyền cho  thuê , bán hay tạm ngừng việc kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng trình  tự mà pháp luật quy định.

Những thông tin trên đây đã trả lời cho việc chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ gì. Bạn cần nắm thông tin này thật chính xác để có thể đảm bảo thực hiện cho đúng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, tránh những rắc rối không đáng có.