Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên được không

Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên được không

Theo bạn thì chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên có hợp pháp hay không? Đây là vấn đề không dễ để có thể trả lời vì theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân sẽ có rất nhiều quy định khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay luôn nhận được sự tín nhiệm rất lớn từ doanh nghiệp trong việc ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ đối với việc thành lập doanh nghiệp hay các thủ tục tương tự khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên được không

Để có thể trả lời cho câu hỏi chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay không thì chúng ta cần biết được đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật quy định như thế nào nhé.

Quy định riêng của doanh nghiệp tư nhân

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp chỉ được phép thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không được thành lập thêm hộ kinh doanh hay thành viên của công ty hợp danh nào khác.

- Thứ hai là chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không được quyền góp vốn hay để tham gia vào công ty TNHH 2 thành viên hay mua cổ phần của công ty cổ phần.

Nếu xét theo quy định này thì chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên là hoàn toan hợp pháp. Bởi quy định chỉ không cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập 1 lúc 2 doanh nghiệp tư nhân và không cho thành lập công ty hợp danh, hộ kinh doanh hay tham gia vào việc góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên và mua cổ phần của công ty cổ phần chứ không hề quy định cấm chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Vì thế mà chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể thực hiện việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo quy định được ban hành.

Tuy nhiên, một điều bạn cần lưu ý chính là sự mưu thuẫn trong chế độ trách nhiệm giữa công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân là khác nhau. Trong khi chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản mình có với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì công ty TNHH 1 thành viên lại có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty đối với kết quả kinh doanh. Như vậy thì nếu trường hợp doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thua lỗ thì chủ doanh nghiệp phải dùng toàn bộ tài sản mình có để bù lỗ, trong đó có cả tài sản trong công ty TNHH 1 thành viên nữa. Như vậy thì hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp tư nhân phá sãn sẽ không phải do lý do bất khả kháng và nó sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên. Đây là điều mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn. Bởi lựa chọn thành lập cùng lúc cả doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên sẽ khiến cho chủ doanh nghiệp gặp không ít rắc rối về mặt pháp lý về sau.

Nói tóm lại, khi chủ doanh nghiệp tư nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì nó không vi phạm quy định mà pháp luật ban hành đối với chủ doanh nghiệp tư nhân nhưng nó sẽ khiến chủ doanh nghiệp có nhiều khó khăn trong quá trình thành lập, kinh doanh.