Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Có cần vốn điều lệ để thành lập công ty?

Có cần vốn điều lệ để thành lập công ty?

Cùng với vốn pháp định của doanh nghiệp thì vốn điều lệ là loại vốn mà chúng ta thường thấy nhất. Vậy thì để thành lập công ty có cần thiết phải có vốn điều lệ vào doanh nghiệp mình hay không?

 

Công ty là một mô hình kinh doanh có tổ chức, với bộ máy quản lý chặt chẽ và rõ ràng, với quyền quản lý và điều hành thuộc về những cá nhân hoặc tổ chức. Để có thể đi vào hoạt động hiệu quả và đảm bảo thì mỗi công ty đều cần phải có nguồn vốn. Với vốn pháp định thì đó là yếu tố cần phải có khi mở công ty, còn với vốn điều lệ thì đây vẫn là thắc mắc của không ít người.

Vốn điều lệ là nguồn vốn do chủ doanh nghiệp và thánh viên, cổ đông của một doanh nghiệp góp vào, theo đó sẽ chia tỷ lệ phần trăm, cổ phần trong công ty đó. Quy định của Luật nước ta yêu cầu mỗi doanh nghiệp đều cần phải có vốn điều lệ, nhưng doanh nghiệp đó sẽ không phải chịu những quy định về số vốn tối thiểu hoặc tối đa, nó sẽ tùy  vào khả năng của từng đơn vị và khai báo với Cơ quan chức năng.

Ngay lúc đầy khi thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ phải khai báo số vồn điều lệ mà mình và thành viên công ty góp vào, và phải ở con số thực, không được hai khống. Bởi về sau này khi thực hiện các công việc liên quan đến thuế sẽ xảy ra những khó khăn nhất định. Và việc góp vốn sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian theo quy định.

Vốn điều lệ trong doanh nghiệp là yếu tố cho thấy được nguồn lực tại chính và quy mô của một doanh nghiệp. Vì vậy mà tùy vào từng khả năng của mỗi doanh nghiệp có thể tự do thực hiện việc góp vốn vào đơn vị mình bao nhiêu tùy ý, sẽ không có những quy định ràn buộc về khoản này.

Riêng với công ty tư nhân, vốn điều lệ ở doanh nghiệp này là vốn chủ doanh nghiệp đầu tư vào. Vì vậy khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ doanh nghiệp cũng cần phải khai báo số vốn mà mình sẽ đầu tư vào. Qua đây sẽ có ảnh hưởng đến quy mô kinh doanh của đơn vị bạn.