Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp giá rẻ là một trong những thủ tục quan trọng và cần thiết để doanh nghiệp có thể hợp pháp đi vào hoạt động chính thức.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc làm bắt buộc trong thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng thông tin về doanh nghiệp công khai trên trang mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc trên các trang báo viết, báo điện tử trong ba số liên tiếp.

thanh lap doanh nghiep gia re

Nội dung bố cáo gồm có: tên doanh nghiệp, trụ sở chính của doanh nghiệp, mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, vốn điều lệ. Đăng bố cáo thành lập là thủ tục cần thiết để doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.

Hiện nay, để quá trình thành lập diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn dịch vụ đăng bố cáo thành lập do các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp cung cấp.