Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hồ sơ doanh nghiệp

Để nói về sự phát triển của thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến sự phát triển của thông tin doanh nghiệp quốc gia mà ở đó bao gồm cả hồ sơ doanh nghiệp. Hằng ngày, hàng quý, hàng năm các doanh nghiệp lại đua nhau lần lượt ra đời. Góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở đó các cá nhân, tổ chức, các nhà đầu tư có thể giải đáp những thắc mắc liên quan đến những hoạt động thành lập doanh nghiệp, các hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, các mã ngành nghề hợp lệ để kinh doanh…

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngày nay, đa số người người nhà nhà đều lao vào làm kinh tế hơn là đi làm các công việc làm thuê khác. Cùng với sự phát triển của thông tin đại chúng, các trang mạng, điện tử, công nghệ thông tin nên chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các hồ sơ daonh nghiệp ở trên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Chúng ta sẽ không còn khó khăn khi muốn biết thông tin cơ bản của một doanh nghiệp hay một công ty nào đó. Đó chính là yếu tố giúp cho nhu cầu xin việc làm sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có cổng thông tin này.

Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử chính thống để các tổ chức, cá nhân thực hiện tra cứu hay đăng các thông tin doanh nghiệp qua mạng. Bên cạnh đó thì từ cổng thông tin này thì người sử dụng có thể truy cập thông tin về doanh nghiệp và phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ doanh nghiệp cũng như cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Nhờ vào cổng thông tin này mà các doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian hơn rất nhiều để  có thể đăng ký các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp của mình.

Một điều dễ nhận thấy  là các doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp của mình trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp một  cách rất đơn giản. Với một giao diện rất dễ sử dụng và các chú thích rất dễ hiểu thì thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp.

Theo quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý tương đương như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngày nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ tối giản hơn khi có cổng thông tin quốc gia.

Có thể nói rằng, cổng thông tin đăng ký quốc gia là một trang thông tin giúp các doanh nghiệp đăng ký mọi thủ tục để thành lập cũng  như lưu trữ các thông tin của doanh nghiệp trên trang mạng quốc gia. Từ đó, người dùng cũng sẽ  có được các tin tức, các văn bản pháp luật sử dụng hiện hành.