Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hồ sơ sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Có nhiều trường hợp bạn phải làm thủ tục sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân cho người chủ mới. Nhưng hồ sơ và thủ tục như thế nào? Các quy định pháp lý ra sao đối với trường hợp này ? Đó là điều mà nhiều người đang thắc mắc hiện nay.

Không ít người đã rất hài lòng khi lựa chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi. Hỗ trợ nhanh chóng, tư vấn thông tin một cách chuyên nghiệp và giá thành hợp lý chính là điều mà chúng tôi cam kết mang đến cho bạn khi lựa chọn hợp tác với dịch vụ.

Hồ sơ sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện thủ tục sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân là điều cần thiết đối với các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán lại doanh nghiệp của mình hay chủ doanh nghiệp tư nhân cho, tặng lại doanh nghiệp thì cần làm thủ tục sang tên thành người chủ sở hữu mới của doanh nghiệp tư nhân. Như vậy thì hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mới đảm bảo tính hợp pháp. Để có thể thực hiện đúng thủ tục sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì điều cần chú ý đầu tiên chính là hồ sơ làm thủ tục.

Hồ sơ sang tên khi chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp bao gồm:

- Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Trong mẫu thông báo này phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua doanh nghiệp.

- Giấy CMND hay hộ chiếu còn hiệu lực của bên mua. Giấy tờ này được photo công chứng theo quy định.

- Các giấy tờ chứng minh cho việc mua bán doanh nghiệp tư nhân như: hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp tư nhân. Chủ cũ của doanh nghiệp phải giao lại bản gốc của giấy tờ này để cơ quan chức năng thu hồi lại và cấp giấy khác với tên chủ mới.

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

Hồ sơ sang tên khi chủ doanh nghiệp tư nhân cho hay tặng lại doanh nghiệp bao gồm:

- Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Trong mẫu thông báo này phải có đầy đủ chữ ký của bên bán và bên mua doanh nghiệp.

- Giấy CMND hay hộ chiếu còn hiệu lực của người được cho hay tặng doanh nghiệp. Giấy tờ này được photo công chứng theo quy định.
- Các giấy tờ chứng minh cho việc cho hay tặng doanh nghiệp tư nhân như: hợp đồng cho/tặng lại doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý chứng minh hoạt động này.

- Chủ doanh nghiệp phải giao lại bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp tư nhân để cơ quan chức năng thu hồi lại và cấp giấy khác với tên chủ mới.

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

Với từng trường hợp khác nhau thì hồ sơ sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có sự khác biệt không nhiều. Dù việc sang tên này là cho/tặng hay bán doanh nghiệp thì mấu chốt vấn đề của nó vẫn là thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

Bạn cần lưu ý thông tin về hồ sơ và các trường hợp cần sang tên chủ doanh nghiệp tư nhân nói trên để có thể áp dụng đúng theo từng hoàn cảnh và điều kiện khác nhau cho phù hợp với thực tế.