Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần nhưng bạn không biết chuẩn bị từ đâu? những loại hồ sơ thành lập công ty cổ phần có những gì? Và phải đăng ký ở đâu. Đó là những câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Để các thủ tục thành lập công ty được đơn giản và nhanh chóng hãy tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ thành lập công ty cổ phần trong thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất. Với đội ngũ nhân nhân viêm trẻ và năng động, đảm bảo sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Trước hết hồ sơ phải có trước hết là Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, giấy để nghị ghi theo mẫu của cơ quan có thẩm quyền, các công ty cổ phần thành lập phải dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập.

Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty, công ty cổ phần gồm rất nhiều thành viên góp vốn nên danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Danh sách cổ đông sáng lập phải có những hồ sơ sau:

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu…) đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập,

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Khi bạn đã có đầy đủ những giấy tờ theo quy định, bạn đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp trụ sở chính để đăng ký và hoàn thành hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Có thể nói là việc làm hồ sơ thành lập công ty cổ phần có vai trò quyết định đến việc thành lập công ty cổ phần thuận lợi hay không. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý kỹ thông tin để có thể đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp được thuận lợi.