Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Huấn luyện an toàn dành cho những ai

Công tác huấn luyện an toàn khồn dành cho riêng ai, mà dành cho tất cả các đối tượng làm việc ở các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất. Bao gồm người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, người quản lý, và các đối tượng khác nữa.

 

Người lao động có rất nhiều đối tượng khác nhau và nếu bạn đang thắc mắc những đối tượng nào cần tham gia huấn luyện an toàn thì bài viết này sẽ làm rõ giúp bạn.

Người lao động thì có nhiều đối tượng khác nhau làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác biệt nhưng nhìn chung lại thì người lao động cần tham gia huấn luyện an toàn chính là những người đang làm việc, người mới được tuyển dụng hoặc là những người đang học nghề hay thử việc tại một cơ sở doanh nghiệp, đoàn thể nào đó. Ngoài ra với những người lao động với tính chất tự do nhưng có kí kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, đoàn thể cũng thuộc diện đối tượng cần tham gia huấn luyện an toàn lao động.

Tuy nhiên đối tượng thuộc diện tham gia huấn luyện không chỉ có những đối tượng như trên, bên cạnh đó những người sử dụng lao động nói cách khác là chủ của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cũng thuộc diện nói trên. Tức là các giám đốc, phó giám đốc các cơ sở doanh nghiệp hay thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị nhà nước cũng cần tham gia các khóa huấn luyện an toàn này. Với các công xưởng, nhà máy thì đối tượng tham gia chính là người quản lý trực tiếp các cơ sở đó. Và đối tượng tiếp theo cũng thuộc diện này đó là những người phụ trách, có trách nhiệm trong công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động.

Như vậy có thể thấy đối tượng tham gia huấn luyện lao động là rộng khắp, phân bố từ cấp cao xuống cấp thấp hơn. Không chỉ các doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng cần tham gia các khóa huấn luyện. Ngoài ra chính các công chức và lãnh đạo các ban ngành, đơn vị của nhà nước cũng cần tham gia huấn luyện. Đây là điều đáng mừng bởi càng nhiều người tham gia các khóa huấn luyện an toàn này thì tỷ lệ tai nạn lao động xảy ra hàng năm sẽ càng thấp và môi trường lao động cũng từ đó ít nhiều được cải thiện hơn trước kia.