Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Khác nhau giữa công ty tư nhân và TNHH

Cùng hoạt động dưới hình thức của một doanh nghiệp, tuy nhiên giữa công ty tư nhân và công ty TNHH lại có những điểm khác nhau nhất định. Dựa vào đây mà các nhà đâu tư lựa chọn cho mình mô hình kinh doanh thích hợp.

 

Phổ biền và được lựa chọn nhiều ở nước ta hiện nay là mô hình doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp TNHH. Điểm chung nhất hai kiểu công ty này là ở quy mô hoạt động không quá lớn, rất thích hợp với điều kiện của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, chúng có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau mà không bị hạn chế.

Nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện nay không hề thua kém loại hình doanh nghiệp TNHH. Điều này đang cho thấy sức cạnh cạnh lớn giữa hai loại hình này hiện tại là như thế nào. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, giữa một doanh nghiệp tư nhân và một doanh nghiệp TNHH có những điểm khác nhau rất lớn. Tất cả sẽ được thấy rõ ở ngay bên dưới đây.

Doanh nghiệp tư nhân:

- Chỉ do duy nhất bộ cá nhân thực hiện đầu tư vốn và làm chủ.

- Cơ cấu tổ chức đơn giản, quyền quyết định thuộc về chủ doanh nghiệp.

- Là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, có trách nhiệm vô hạn.

- Chủ doanh nghiệp giải quyết các khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản mình đang có.

- Không bị ràn buộc quá nhiều từ hệ thống pháp luật.

Doanh nghiệp TNHH:

- Có thể do một hoặc hai cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn và làm chủ.

- Cơ cấu tổ chức khá phức tạp, quyết định của doanh nghiệp phải được thông qua các thành viên sáng lập.

- Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thành viên công ty có trách nhiệm hữu hạn.

- Thành viên công ty giải quyết khoản nợ của doanh nghiệp mình chỉ bằng số vốn đã cam kết đầu tư vào.

- Chịu nhiều ảnh hưởng từ những quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngoài những điểm khác biệt trên đó thì khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân sẽ chỉ có người đại diện pháp luật là chủ của công ty tư nhân. Còn với doanh nghiệp TNHH thì điều đó không cần thiết, doanh nghiệp có thể thuê một người nào khác bất kỳ giữ vị trí này.