Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định máy móc công nghiệp có cần thiết không?

Kiểm định máy móc công nghiệp có cần thiết không?

Kiểm định an toàn trong công nghiệp vẫn luôn được biết đến chính là một hoạt động được bắt buộc bởi nhà nước, mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên thực tế nó vẫn hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhiều ngành nghề lĩnh vực hiện nay.

 

Hiện nay máy móc công nghiệp được sử dụng phổ biến và được thay thế bởi việc sản xuất thủ công như trước đây. Nhưng để có những máy móc, thiết bị tốt và an toàn khi sử dụng thì phải thực hiện kiểm định máy móc trước. Việc kiểm định này cần thiết như thế nào? Hãy tìm hiểu xem.

Máy móc công nghiệp muốn hoạt động được thì phải nhờ người công nhân vận hành. Muốn đảm bảo an toàn cho họ thì máy móc phải được chứng nhận là an toàn. Vì vậy việc kiểm định đầu tiên là đảm bảo an toàn cho người vận hành. Trước khi được đưa vào vận hành, loại máy đó phải được kiểm định an toàn. Chỉ khi được kiểm định an toàn, máy đó mới được sử dụng. Khi người công nhân vận hành máy móc đã được kiểm định an toàn thì rủi ro gặp tai nạn trong lúc làm việc được giảm đi rất nhiều. Tất nhiên, người công nhân đó cần phải tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động trong sản xuất nữa. Vì máy móc công nghiệp khi làm việc có độ nguy hiểm cao nên nếu không được kiểm định thì rất dễ xảy ra những mối nguy trong khi làm việc.

Với máy móc công nghiệp làm việc lâu ngày cũng cần được kiểm định lại để đánh giá chất lượng và năng suất của máy. Các loại máy này thường được sử dụng nhiều trong thời gian dài nên tình trạng xuống cấp là khó có thể tránh khỏi. Một số máy thì bị hỏng hóc nhỏ nhưng vẫn hoạt động được tuy nhiên năng suất lại giảm. Một số thì khi sản xuất thì không đủ điều kiện chính xác khi tạo ra sản phẩm nên gây thiệt hại không nhỏ tới công ty. Các máy này nếu không phát hiện hư hỏng kịp thời thì dễ bị hỏng trong quá trình sử dụng. Vì thế, việc kiểm định sẽ biết được máy móc nào bị hư hỏng hay cần bảo trì để qua đó sửa chữa lại để tăng năng suất cũng như chất lượng làm việc.

Như vậy, việc kiểm định máy móc là rất cần thiết và phải được thực hiện một cách nghiêm túc để đảm bảo cho việc sản xuất sau này.