Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Luật doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2015 về thành lập doanh nghiệp

Các bước thành lập doanh nghiệp theo quy định mới 2015 tương đối giống với các bước trong Luật Doanh nghiệp cũ.

Nhưng đã là Luật mới thì hẳn sẽ có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với giai đoạn phát triển, nhu cầu của doanh nghiệp hơn.

Chúng tôi tìm hiểu các bước thành lập doanh nghiệp theo quy định mới 2015 và được biết Luật này được Chính phủ thông qua từ năm 2014 và đến ngày 1 tháng 7 năm 2015 thì Luật mới được đưa vào thực hiện. Nếu bạn còn thắc mắc có thể tham khảo bên dưới hoặc nhờ sự trợ giúp của dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi.

Cụ thể, các bước thành lập doanh nghiệp theo quy định mới 2015 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập.

Bước 2: Khắc dấu

Bước 3: Đăng bố cáo

Bước 4: Đăng kí mã số thuế

Bước 5: Đăng kí mã số xuất nhập khẩu

Để tiến hành các bước trên bạn cần chú ý một vài điểm:

Trước khi khởi sự một doanh nghiệp, bạn cần chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân...) 

Nếu bạn không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (ĐKKD) thì được cơ quan ĐKKD có quyền thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD.

Bài viết này tóm tắt các bước cần thiết phải thực hiện khi cá nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp theo quy định mới 2015 và để không nhầm lẫn với quy định cũ thì bạn đọc phải tìm hiểu Luật Doanh Nghiệp mới này.