Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Luật thành lập doanh nghiệp mới giúp cho việc đăng ký dễ hơn

Luật thành lập doanh nghiệp mới giúp cho việc đăng ký dễ hơn

Để có thế đưa một lĩnh vực bất kì vào hoạt động kinh doanh, bạn gần như phải đăng ký giấy phép kinh doanh, hay nói đúng hơn là bạn cần phải làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Và với luật thành lập doanh nghiệp mới hiện nay được ban ra, các doanh nghiệp có thể đơn giản hơn trong việc này.

Để có thể thành lập doanh nghiệp thì sau này bạn có thể được báo cáo thuế hằng năm, được đi vào hoạt động kinh doanh do pháp luật bảo hộ. Trước đây, để có thể thành lập được doanh nghiệp thì bạn cần phải hoàn thành rất nhiều thủ tục và rất nhiều các giấy tờ, chứ kí khác nhau. Để xong xuôi việc đăng ký giấy phép kinh doanh và các hoạt động liên quan thì gần như bạn phải tốn một khoản tiền, thời gian và công sức nhất định.

Nhưng với luật thành lập doanh nghiệp với đơn giản hơn và có thể nhờ qua sự trung gian của các dịch vụ xử lý các giấy tờ sổ sách hợp lý, để có thể đường đường chính chính trở thành một doanh nghiệp hợp pháp lý. Với cách này, các cá nhân thuộc dạng hộ giá đình có thể dễ dàng nhờ dịch vụ thành lập doanh nghiệp và tránh các thủ tục rườm rà, phất tạp khác.