Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những quy định trong một khóa huấn luyện an toàn

Những quy định trong một khóa huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn hiện nay là một trong những khóa học bắt buộc đối với một số đối tượng tham gia lao động nhất định đã được nhà nước quy định trong pháp luật.

Huấn luyện an toàn sẽ mang đến cho những người tham gia khóa học những kiến thức cần thiết để họ có thể thực hiện tốt công việc của mình đồng thời đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Thậm chí nó còn là một điều kiện cần để những người có chức trách có thể nâng cao chức vụ. Những kiến thức trong một khóa huấn luyện an toàn đối với từng đối tượng lao động sẽ khác nhau để phù hợp với công việc mà họ đảm nhận vì thế số giờ tham gia khóa học cũng có sự khác biệt.

Các thành phần tham gia khóa huấn luyện an toàn sẽ được chia ra làm nhiều nhóm khác nhau để có thể tiếp thu những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với mình nhất. Sau đây là một số nhóm thường được quan tâm.

Đầu tiên là nhómngười quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Họ sẽ được học những kiến thức như: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động. Và tổng số thời gian ít nhất mà nhóm này được học cũng như thực hiện kiểm tra là 16 giờ.

Thứ hai là nhóm người lao động thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Học về nghiệp vụ ví như học tổ chức bộ máy, quản lí và thục công tác an toàn lao động,… Học về chuyên môn như kiến thức tổng hợp về máy, vật tư, thiết bị,… Tổng thời gian huấn luyện đối với nhóm này là ít nhất 48 giờ bao gồm cả học lí thuyết, thực hành và kiểm tra.

Thứ ba là nhóm những người làm công việc lao động trong môi trường có các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Họ sẽ được giảm tải phần hệ thống chính sách và pháp luật so với hai nhóm trên.