Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Phải tham gia huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo an toàn

Phải tham gia huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo an toàn

Tham gia huấn luyện an toàn lao động là quyền lợi, và cũng là nghĩa vụ đối với những người lao động. Nói là quyền lợi vì họ có quyền được đảm bảo an toàn trong lao động nhờ được đào tạo những kiến thức và kỹ năng an toàn lao động, Còn là nghĩa vụ vì họ phải học những kiến thức và kỹ năng ấy để đảm bảo an toàn chung của tất cả mọi người.

 

Đó là câu hỏi của rất nhiều người lao động khi nghe tới huấn luyện an toàn lao động. Họ nghĩ rất đơn giản, an toàn cần gì phải huấn luyện, muốn an toàn thì cứ cẩn thận là xong.

Cứ cẩn thận là xong, vậy như thế nào là cẩn thận để xong được. Lấy một ví dụ đơn giản với cái nhiệt kế vỡ đi. Khi ta làm vỡ nhiệt kế, thủy ngân trong nhiệt kế sẽ rơi vãi khắp chỗ làm việc. Ta lấy chổi, quét đi quét lại rất nhiều lần, lau nhà sàn đi lại nhìn sạch bóng. Như thế ta đã coi là cẩn thận. Nhưng không, ta đã sai. Việc đầu tiên ta cần làm không phải là đi lau dọn, mà là ra đóng kín phòng lại, rồi khỏi phòng ngay, chờ 15 phút cho các hạt thủy ngân hiện rõ, ta mới đeo gang tay, bịt khẩu trang nhẹ nhàng thu dọn.

Chắc nhiều người không biết cách xử  lí như vậy đúng không? Nhưng khi tham gia huấn luyện an toàn, các giảng viên sẽ giúp bạn biết cách xử lí những việc tưởng tự như vậy. Ngoài ra, khi tham gia huấn luyện an toàn, bạn còn được các giảng viên nói rõ hơn về quyền lợi các bạn được hưởng trong chế độ bảo hộ lao động mà nhà nước ban hành. Nhiều người lao động đi làm, chỉ được nghe, chứ không được hưởng các chế độ. Ngày ngày đến nơi làm việc chỉ cắm cúi vào làm, cuối tháng lấy lương, khi có chuyện gì xảy ra cũng không biết có quyền lợi mà đòi hỏi, chứ lấy đâu mà được hưởng chế độ.

Ngoài ra, huấn luyện an toàn cũng là một lợi ích lớn cho các công ty. Bởi lẽ khi thực hiện huấn luyện an toàn cho công nhân viên, công tác an toàn được bảo đảm, các tai nạn thiệt hại về người và của sẽ không tồn tại nữa, thì chi phí vào tai nạn sẽ không bị mất đi, sức lao động ổn định, chất lượng hàng hóa tốt lên. Từ đó, doanh thu của công ty sẽ tăng cao, lương công nhân cũng ổn định, kính tế sẽ phát triển hơn. Qua việc trên ta nhận ra một điều rằng, huấn luyện an toàn trong lao động luôn là một sự đầu tư đúng đắn.