Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội là gì?

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội là gì?

Nói đến quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà người tham gia được hưởng thì không ít người còn chưa nắm được thông tin cụ thể nhất, ngay cả những người đã tham gia BHXH hàng chục năm đôi khi cũng chưa nắm được thông tin.

Hiện nay, dịch vụ bảo hiểm xã hội đang dần trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều người khi giải quyết các thủ tục hay thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội là gì?

Theo bạn thì người tham gia BHXh sẽ có những quyền lợi như thế nào đối với việc tham gia loại hình BHXH này. Và quyền lợi từ bảo hiểm xã hội được thể hiện trong các trường hợp nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Thứ nhất là khi tham gia BHXH thì người tham gia sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định như: chế độ đau ốm, tai nạn, thai sản, BHYT, BHTN, hưu trí, tử tuất…

- Thứ hai là người tham gia BHXH sẽ được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội để đảm bảo thời gian đóng nộp BHXH được ghi nhận đầy đủ.

- Thứ ba là một khi đóng BHXH đủ thời gian quy định thì người tham gia BHXH sẽ được nhận lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mà luật BHXH đã ban hành.

- Thứ tư là quyền lợi từ bảo hiểm xã hội được hưởng chính là chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng chế độ hưu trí, trong thời gian hưởng chế độ thai sản hay các chế độ ốm đau,tai nạn khác.

- Thứ năm là trong trường hợp người tham gia BHXh có sự suy giảm về sức khỏe trong quá trình làm việc thì sẽ chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hộ. Ngoài ra thì torng quá trình giám định thì người tham gia BHXH cũng được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

-Thứ sáu là quyền được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu hay các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội khi không có điều kiện để trực tiếp nhận.

- Thứ bảy là người tham gia gia BHXH sẽ được định kỳ 06 tháng được cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

- Thứ tám là quyền được khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật BHXH ban hành.

Trên đây là thông tin về quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà người tham gia BHXH sẽ có được khi tham gia BHXH. Mọi người có thể tham khảo thông tin để nắm rõ hơn.