Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Thông tư hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thông tư hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Liên quan đến các thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân Bộ kế hoạch đầu tư đã có thông tư hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Thông tư này có một số nội dung cơ bản sau:

Đối với thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập doanh nghiệp tư nhân nói riêng thì thông tư hướng dẫn số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 có quy định khá rõ ràng. Theo thông tư này, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm: giấy đăng ký kinh doanh theo mẫu có đính kèm ở thông tư, danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền theo mẫu ban hành kèm theo quyết định, thông báo về việc đăng kí thành lập, chuyển đổi tên, chủ doanh nghiệp, về loại hình kinh doanh.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Khác với doanh nghiệp nhà nước, việc thành lập doanh nghiệp tư nhân có phần dễ dàng hơn. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ thúc đẩy được sự phát triển kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân không có tính pháp nhân do đó, các chủ doanh nghiệp cần cẩn trọng cũng như lên kế hoạch và có chiến lược hoạt động bền vững để tránh những rủi ro khó lường trước. Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn những vấn đề này dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ trình bày sâu hơn ở những bài viết tiếp theo.