Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Ngay cả khi quy định sử dụng hóa đơn điện tử đã chính thức áp dụng nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn không biết việc tiến hành thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử cần phải chuẩn bị những vấn đề gì để có thể đảm bảo được tính hợp lệ theo quy định.

Một trong những vấn đề quan tâm nhất hiện nay khi là việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ của các doanh nghiệp cần phải đăng ký sử dụng như thế nào để đảm bảo hóa đơn có giá trị pháp lý và chất lượng.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Nếu như doanh nghiệp muốn làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì có rất nhiều vấn đề cần quan tâm để có thể đảm bảo việc thực hiện các công việc được đúng theo những gì mà pháp luật yêu cầu.

Điều kiện để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

- Doanh nghiệp phải đang có các hoạt động giao dịch điện tử với ngân hàng và cơ quan thuế.

- Doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về kinh tế, cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị.

- Doanh nghiệp cần phải có đường truyền internet để vận hành hệ thống hóa đơn điện tử.

- Doanh nghiệp phải có chữ ký điện tử đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp cũng phải đảm bảo có được đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao để có thể đảm bảo cho việc sử dụng hóa đơn điện tử được hợp lệ nhất.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Khi muốn thực hiện thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp có thể thực hiện theo 03 bước sau:

- Thứ nhất là doanh nghiệp lập quyết định áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu được quy định và gửi đến cơ quan thuế xét duyệt.

- Thứ hai là doanh nghiệp tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này thì cơ quan có chức năng giải quyết vấn đề là cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

- Thứ ba là doanh nghiệp chuẩn bị mẫu ký số hóa đơn điện tử và có thể gửi đến cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử. Hoặc không thì doanh nghiệp cũng có thể in ra để gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định được ban hành.

Đối với việc đăng ký để sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp cần lưu ý là phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định được ban hành. Ngoài ra thì mọi thông tin khai nộp phải chính xác và hợp pháp.

Như vậy, khi làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì không chỉ là doanh nghiệp cần đảm bảo được các điều kiện mà còn phải đảm bảo thực hiện theo các bước được ban hành để việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp có thể đảm bảo tính pháp lý.