Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá bao gồm những công đoạn nào, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện gì là thắc mắc chung của nhiều nhà đầu tư đang có ý định thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đấu giá.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá

 

Thành lập doanh nghiệp đấu giá đang là một xu thế trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Ngày càng có nhiều chủ đầu tư đầu tư vào lĩnh vực này. Cũng giống như thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác, thành lập doanh nghiệp đấu giá đòi hỏi phải tuân thủ theo đúng những quy định của nhà nước thì mới được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh. Rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn thắc mắc về thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm những vấn đề gì, tiến hành như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chủ động cũng như thuận tiện hơn trong việc tiến hành bắt tay vào kinh doanh.

Trước hết, để được công nhận và cấp giấp phép hoạt động, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Theo khoản 2, khoản 3, điều 16, Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ thì: “Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản phải có đủ các điều kiện sau: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là đấu giá viên, doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị khác đảm bảo cho hoạt động đấu giá”.

Nếu đáp ứng được các điều kiện trên, bạn bắt đầu tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đấu giá và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Những người có thẩm quyền sẽ xem xét, cấp giấy đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp ngược lại, phòng đăng ký kinh doanhh sẽ thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi cho doanh nghiệp bằng văn bản. Sau khi nộp hồ sơ xin cấp thẻ đấu giá viên và có đấu giá viên được cấp thẻ, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn vẫn còn những thắc mắc về việc thành lập doanh nghiệp đấu giá thì nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để được tư vấn cụ thể và rõ ràng.