Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Dịch vụ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật năm 2015

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật năm 2015

Việt Nam đã có thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật năm 2015. Cụ thể thủ tục này được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.

Theo đó, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật năm 2015 gồm các bước sau: Đầu tiên người đăng ký kinh doanh cần lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định cụ thể được quy định trong Luật Daonh nghiệp và Nghị định 43/2010 liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm tất cả các giấy tờ có liên quan về văn bằng, chứng chỉ, giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hồ sơ hoàn tất sẽ được gửi về Phòng đăng ký thành lập doanh nghiệp thuộc sở kế hoạch và đầu tư. Sau khi nhận quyết định từ sở kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành công bố lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật năm 2015 đối với từng lĩnh vực và ngành nghề riêng sẽ có những yêu cầu cụ thể. Nếu là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ngoài những yêu cầu trên thì trong hồ sơ đăng ký cần có thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn của Sở phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận điều kiện và trang thiết bị kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về quy trình thành lập doanh nghiệp hay để hoàn thiện các giấy tờ liên quan bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.