Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân

Nếu đặt ra vấn đề trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân khác với các loại hình doanh nghiệp khác như thế nào thì sẽ không quá khó để có thể nhận xét. Nhưng để phân tích một cách cụ thể để nhận thấy ưu và nhược điểm của vấn đề này thì đó là một điều mà không phải là ai cũng làm được.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu mà nhiều người biết đến hiện nay. Những khó khăn khi thành lập doanh nghiệp hay trong kinh doanh cũng đều được giải quyết khi tìm đến dịch vụ này.

Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân

Để nhận thấy được trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân một cách rõ rệt nhất thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi lý do vì sao mà chủ doanh nghiệp tư nhân lại phải chịu trách nhiệm về tài sản trong kinh doanh?

- Trước hết là do doan nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về tài sản giữa chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp như các loại hình doanh nghiệp khác hiện nay. Toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp đều do một mình chủ doanh nghiệp tư nhân đóng góp nên mọi trách nhiệm và quyền lợi về tài sản đều do chủ doanh nghiệp nắm giữ.Vì thế, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình quản lý doanh nghiệp hay thuê người quản lý đều được.

- Ngoài ra thì khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của doanh nghiệp. Nó không chỉ trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp mà còn phải sử dụng cả tài sản không góp vào doanh nghiệp để giải quyết các khoản nợ này. Điều này là do doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Vì thế cho nên, nó không có sự độc lập giữa tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp.

Ưu nhược điểm trong quy định chế độ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể hưởng tất cả các lợi nhuận kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp tư nhân. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, chế độ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân còn giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh được hiệu quả nhất.

- Nhược điểm: Vì không có sự tách biệt về vốn của chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp nên khi chủ doanh nghiệp tư nhân muốn mở rộng kinh doanh sẽ phải dùng đến tài sản cá nhân và khi chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong kinh doanh cũng có thể khiến chủ doanh nghiệp tư nhân rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính.

Như vậy, điều mà bạn cần lưu ý về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là mọi người cần phải tìm hiểu thật kỹ thông tin về chế độ trách nhiệm này để có thể có được sự lựa chọn hiệu quả nhất.