Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thực tế cho thấy thì đóng BHXH bắt buộc là một chế độ rất ưu đãi mà Nhà nước đã đưa ra nhằm hỗ trợ và giúp đỡ người lao động được tốt nhất. Vì thế, khi bắt đầu tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người lao động thì doanh nghiệp cần phải tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thật chính xác theo quy định của luật BHXH để đảm bảo hoàn thành đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với người lao động.

Khi tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến BHXH thì nhiều người có thói quan tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để được trợ giúp. Đơn giản là vì dịch vụ này đã và đang thể hiện được rất nhiều ưu thế vượt trội  của mình trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nói đến vấn để tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì các doanh nghiệp cần phải nắm được các thông tin cơ bản như: đóng những khoản BHXh nào? Mức đóng bao nhiêu? Doanh nghiệp đóng bao nhiêu và người lao động đóng bao nhiêu? Thời gian đóng  BHXh bắt buộc hàng tháng là thời điểm nào?....

Các khoản BHXH bắt buộc cần đóng là gì?

Doanh nghiệp khi  tham gia đóng BHXH cho người lao động thì phải thực hiện việc đóng các khoàn BHXH như: BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra thì hàng tháng doanh nghiệp phải thay người lao động đóng phí  công đoàn lên cơ quan công đoàn lao động nơi đăng ký kinh doanh nữa.

Mức đóng BHXH là bao nhiêu?

Theo quy định của luật BHXH thì đối với việc tham gia BHXH bắt buộc sẽ chia cho cả người lao động và doanh nghiệp cùng đóng. Tuy nhiên, mức đóng khác nhau. Người lao  động đóng 10,5% một tháng bao gồm 8% phí BHXH, 1,5% phí bảo hiểm y tế và 1% phí bảo hiểm thất nghiệp. Còn doanh nghiệp sẽ đóng tổng là 21,5% trong đóng 17,5% là phí BHXH, 3% là phí bảo hiểm y tế và 1% là phí bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, hàng tháng doanh nghiệp  sẽ đóng thêm 2%  phí công đoàn.

Thời gian đóng BHXH là khi nào?

Đối với từng hình thức  đóng mà doanh nghiệp chọn thì sẽ được tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với thời gian khác nhau. Nếu doanh nghiệp chọn đóng hàng tháng thì thời gian đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Nếu doanh nghiệp chọn đóng 2 kỳ 1 năm ( tức 6 tháng 1 lần) thì thời gian đóng BHXH sẽ là ngày cuối cùng của kỳ đóng BHXH. Doanh nghiệp cần lưu ý để có thể biết được và đóng đúng hẹn, tránh việc đóng trễ sẽ bị xử phạt theo quy định của luật BHXH.

Như vậy thì việc tư vấn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là điều cần thiết để doanh nghiệp có thể nắm được những quy định quan trọng khi đóng BHXH bắt buộc. Điều này giúp doanh nghiệp có thể hoàn tất các thủ tục BHXH một cách hiệu quả nhất.