Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Vốn thành lập công ty tư nhân

Đối với vấn đề vốn thành lập công ty tư nhân thì nó sẽ có sự khác biệt không nhỏ so với các loại hình doanh nghiệp khác. Bởi đặc điểm của công ty tư nhân xét đến cùng thì vẫn có sự khác biệt rất lớn với các loại hình công ty hiện nay ở nước ta.

Để có thể nắm rõ vấn đề vốn thành lập công ty và các quy định liên quan khi thành lập thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo là việc chuẩn bị của mình được hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất.

Vốn thành lập công ty tư nhân

Trước khi tìm hiểu về vốn thành lập công ty tư nhân thì chúng ta sẽ xét đến vốn của các loại hình công ty khác hiện nay để từ đó có thể thấy được sự khác biệt của loại hình này như thế nào nhé.Hiện nay, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều có vốn được huy động từ các thành viên trong công ty. Nếu là công ty cổ phần thì do các cổ đông đóng góp. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì do các thành viên công ty góp vốn còn công ty TNHH 1 thành viên thì do người sáng lập góp vốn để trở thành vốn điều lệ của công ty. Điểm chung duy nhất của việc góp vốn này chính là các thành viên của các loại hình công ty này sẽ có trách nhiệm hữu hạn đối với vấn đề nợ và các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp vào công ty.

Tuy nhiên, đối với công ty tư nhân thì khác. Vốn thành lập công ty tư nhân cũng chính là tài sản của chủ công ty tư nhân. Chính vì thế nên khi thành lập công ty tư nhân thì người chủ sẽ dùng toàn bộ tài sản mình có hay vay mượn để thành lập công ty và trở thành vốn điều lệ của công ty. Chủ công ty tư nhân có trách nhiệm vô hạn đối với số vốn này. Có nghĩa là, trong quá trình kinh doanh thì nếu công ty có lợi nhuận sẽ do người chủ công ty hưởng còn nếu thua lỗ thì chủ công ty tư nhân phải thanh toán các khoản nợ bằng chính tài sản của mình, thậm chí là phải vay mượn thêm nếu số nợ vượt quá giá trị tài sản của công ty. Như vậy, vốn thành lập công ty tư nhân sẽ không tách rời khỏi trách nhiệm và quyền lợi đối với chủ công ty tư nhân. Cũng vì vấn đề này mà công ty tư nhân là loại hình không có tư cách pháp nhân và cũng có nhiều rủi ro đối với công việc kinh doanh hơn các loại hình khác.

Nói tóm lại, vốn thành lập công ty tư nhân chính là tài sản của người thành lập nên công ty tư nhân và nó không có sự tách biệt hay độc lập giữa hai yếu tố này.