Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Yêu cầu của coppha thép khi đổ bê tông

Yêu cầu của coppha thép khi đổ bê tông

Coppha thép được biết đến là một trong những thiết bị hỗ trợ xây dựng khá là quan trọng với nhiệm vụ giúp định hình betong trước khi đông cứng lại và đảm bảo tính chắc chắn lẫn cấu trúc của bê tông. Vậy yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn nào để xác định một coppha thép đạt tiểu chuẩn quốc tế?

Để có được một thiết bị coppha thép đạt tiểu chuẩn trước khi đưa vào làm nhiệm vụ định hình betong thì việc kiểm chắc xem coppha thép đó có đạt tiêu chuẩn hay yêu cầu chưa là rất quan trọng. Ví dụ như để có một tấm coppha tốt thì ít nhất nó tấm coppha thép đó có thể chịu được lực tác động của bê tông khi đổ vào, không bị biến dáng dưới lực hay thời tiếc,...

Để có thể tạo nên những trụ cột bê tông, những công trình kiến trúc vĩ đại thì ta nên tìm hiểu qua những yêu cầu đối với loại coppha thép được đưa vào sử dụng.

  coppha thép

Yêu cầu đối với Coppha thép bê tông

•    Coppha thép phải kín khít: để có thể chứa đựng được vữa bê tông tươi và lỏng ở trong nó.

•    Hình dạng, kích thước của Coppha thép và vị trí lắp đặt chúng tại công trình phải đúng thiết kế khuôn, để chế tạo được kết cấu bê tông đúng với hình dạng, kích thước và vị trí theo thiết kế kết cấu đó.

•    Coppha thép phải đảm bảo giữ được hình dạng để chế tạo kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong xuốt quá trình hình thành nên kết cấu bê tông đó (đặc biệt là ở giai đoạn thứ 2 của bê tông: giai đoạn ninh kết và đóng rắn). Để đảm bảo yêu cầu này kết cấu Coppha thép cần phải được tính toán thiết kế với trạng thái giới hạn thứ II: trạng thái giới hạn về biến dạng.

•    Coppha thép phải đảm bảo khả năng chịu lực, vì nó phải chịu lực thay cho bê tông khi ở bê tông dạng vữa và có thể cả khi đã bê tông đã đóng rắn và kết cấu bê tông được hình thành, cho đến khi bê tông đạt đến những giá trị cường độ có thể cho phép tháo dỡ khuôn (đặc biệt là ở giai đoạn thi công bê tông, giai đoạn mà bê tông hoàn toàn không có khả năng chịu lực nhưng lại có nhiều loại tải trọng nhất cùng đồng thời tác động vào Coppha thép). Để đảm bảo yêu cầu này kết cấu Coppha thép cần phải được tính toán thiết kế với trạng thái giới hạn thứ I: trạng thái giới hạn về cường độ

•    Coppha thép là thiết bị thi công nên việc sử dụng chúng chỉ có tính tạm thời trong thời gian thi công chế tạo kết cấu bê tông. Đến khi kết cấu bê tông hình thành và đạt đến những giá trị cường độ nhất định đủ để kết cấu có thể tự chịu được ít nhất là trọng lượng bản thân của mình, thì khuôn hết vai trò và cần được tháo dỡ đi và có thể được tái sử dụng. Do vậy, Coppha thép cần phải được thiết kế và chế tạo sao cho dễ dàng tháo lắp.

•    Ngoài ra, nếu muốn Coppha thép được tái sử dụng thì khuôn phải được thiết kế và chế tạo thật bền vững để có thể sử dụng được nhiều lần (tuổi thọ cao) cho mục đích làm khuôn, thành những bộ khuôn đúc điển hình được thiết kế chuẩn hóa (Coppha thép định hình).