Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cần kiểm định an toàn đồng hồ áp suất trong công nghiệp

Cần kiểm định an toàn đồng hồ áp suất trong công nghiệp

Đồng hồ áp suất thường được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, trong các nhà máy sản xuất, trên hệ thống ống gió, ống nước nóng lạnh, tuy nhiên đa số đồng hồ được sử dụng thường không qua kiểm định an toàn.

Kiểm định đồng hồ áp suất theo tiêu chuẩn thường chi phí rất cao, kiểm định theo tiêu chuẩn thường mất hai đến ba ngày làm việc, được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định dán trên đồng hồ, thông qua đó phòng ban chịu chắc năng kiểm duyệt có cơ sở để thông qua tiêu chuẩn về an toàn trong công ty, nhà xưởng, xí nghiệp. Kiểm định an toàn đồng hồ áp suất là để đề phòng trường hợp đồng hồ hoạt động không chính xác làm dẫn đến thông tin sai lệch về áp suất làm việc của hệ thống cung cấp nước, không khí cho nhà máy. Chỉ cần một hoặc một vài đồng hồ bị hư hỏng, hiển thị sai thông số có thể dẫn đến việc công nhân bỏ qua lỗi kỹ thuật này gây ra nổ bình hơi, cháy thiết bị do áp suất làm việc thừa hoặc thiếu.

Các công nhân nhà máy phải thường xuyên kiểm tra đồng hồ áp suất, yêu cầu phòng mua hàng phải có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp kiểm định an toàn cho đồng hồ áp suất, phòng tránh trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng kỹ thuật thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị.

Chi phí kiểm định an toàn đồng hồ áp suất có thể khá cao, nhưng đổi lại chúng ta có được thiết bị đảm bảo độ an toàn, sẽ làm cho các máy móc thiết bị khác hoạt động an toàn và có hiệu quả hơn.