Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn lao động như thế nào?

Huấn luyện an toàn lao động như thế nào?

Như đã biết, huấn luyện an toàn cho những người lao động là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, một số người lao động ngại phiền nên từ chối tham gia đợt huấn luyện. Cùng tìm hiểu quá trình huấn luyện để trang bị thêm kỹ năng cho bản thân.

Đầu tiên, các đối tượng huấn luyện an toàn lao động đã được đề cập cụ thể trong văn bản chỉ đạo của Luật Lao Động. Nhóm đối tượng thứ nhất là những người thuộc công tác quản lý, cụ thể là: các giám đốc, phó giám đốc các công ty, doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó trực thuộc của các công ty, doanh nghiệp; ngoài ra còn có người phụ trách về nhân sự, quản đốc hoặc các chức vụ tương đương. Thêm vào đó, những người như thứ trưởng, các cấp phó; chủ hộ gia đình có hợp đồng lao động, chủ nhiệm xã,.. Nhóm người thứ hai đó là thuộc về những cán bộ chuyên trách hay bán chuyên trách về an toàn lao động; ngươi làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác quản lý an toàn lao động. Nhóm người thứ ba là những người lao động có yêu cầu làm việc. Nhóm thứ tư là những người lao động không thuộc hai các nhóm trên bao gồm cả lao động trong nước và nước ngoài.

Tiếp theo đó là quy định về thời gian huấn luyện an toàn khá rõ ràng. Phái kể đến đầu tiên là huấn luyện lần đầu, đây được áp dụng khi người lao động mới vào làm việc, phải được huấn luyện kỹ trước khi giao cho công việc cụ thể. Thời gian huấn luyện dao động từ 2-3 ngày, tùy thuộc vào chức vụ, đối tượng riêng. Thứ hai là huấn luyện định kỳ, thời gian huấn luyện cũng từ 2- 3 ngày, tùy đối tượng cụ thể và thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất là 3 năm một lần. Đây là lần huấn luyện nhằm giúp người lao động cập nhật, ôn lại những quy định và bài học trong kỳ huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện định kỳ được tính như những ngày làm việc bình thường, tức người lao động vẫn sẽ được trả lương và hưởng đầy đủ quyền lợi.