Cà phê học thuật
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Vì sao cần kiểm định an toàn hệ thống điện?

Vì sao cần kiểm định an toàn hệ thống điện?

Hệ thống điện là một thành phần rất quan trọng. Nó phục vụ nhiều cho những hoạt động sinh hoạt, trong sản xuất, kinh doanh và những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Vì thế nếu hệ thống điện không an toàn, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Do đó, đòi hỏi phải có sự kiểm định an toàn hệ thống điện.

Kiểm định an toàn hệ thống điện là sự kiểm tra độ an toàn của các đường dây, hệ thống cung cấp điện sinh hoạt, điện công nghiệp, có đảm bảo an toàn không? Có đạt yêu cầu không?... Bởi điện là nguồn lực cơ bản để chúng ta thực hiện được các hoạt động khác. Do vậy mà việc đảm bảo an toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng trong việc bảo hộ lao động. Việc kiểm định an toàn hệ thống điện sẽ giúp cho chúng ta tránh được những tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra.

Những nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn điện như những người thiếu hiểu biết về cách sử dụng điện, hệ thống điện không an toàn chưa đạt chuẩn, các bộ phận dẫn điện, trạm điện…. bị xuống cấp mà chưa được sửa chữa, không có sự giám sát thường xuyên, người dùng không cẩn thận… tất cả những nguyên nhân trên đều có thể dẫn đến nguy có về tai nạn điện.

Để sử dụng điện một cách hiệu quả và an toàn chúng ta nên dùng những dụng cụ, thiết bị điện tốt, đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu của từng thành phần cần cung cấp điện. Bên cạnh đó, đặc biệt cần có sự giám sát, kiểm định an toàn thường xuyên của những người kỹ sư điện, các bộ phận kiểm định an toàn kiểm tra, bão dưỡng và kịp thời phát hiện ra những nguy hiểm có thể xảy ra để sửa chwaxkipj thời. Tránh những tai nạn nguy hiểm có thể xảy ra dù là ở trong gia đình bạn, cơ quan, công ty, đường, trường, nhà xưởng…