Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Đền Hùng ở đâu?

Mỗi năm tôi đều nghe “dỗ tổ các vua Hùng” nhưng lại không biết đền Hùng ở đâu?

Tôi chỉ nhớ thời đi học thường nghe câu: “…vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước…”. Nhưng khi lớn lên tôi chừng đọc qua hay được học và giải thích về đền Hùng. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng đây là một di tích lịch sử có ý nghĩa quốc gia. Còn những thông tin còn lại như: Đền Hùng ở đâu? Đền Hùng có hình dáng như thế nào? Được xây dựng vào năm nào?... thì tôi đều chịu bó tay.

đền hùng ở đâu

Không phải tôi không muốn tìm hiểu nhưng  tại cuộc sống hiện tại không cần biết gì nhiều chỉ cần tìm kiếm ở google là xong,rất nhanh mà cho kết quả rất chính xác, vậy mới thấy cuộc sống hiện đại có nhiều thứ sẽ đánh mất và tôi thấy một điều rất rõ rệt đó là sống xa rời thực tế. Nói đâu chi xa, ngay bản thân tôi đã cảm nhận được điếu đó, tôi chỉ chăm chú vào những trò chơi máy tính, những chương trình hay cộng đồng xã hội trên mạng, nhưng lại ít để ý đến cuộc sống xung quanh. Đến nỗi giờ đây đền Hùng ở đâu? tôi cũng còn không biết ấy chứ,cảm thấy hỗ thẹn..