Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những quy định góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Những quy định góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Theo bạn thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền góp vốn vào các doanh nghiệp khác hay không? Hay chủ doanh nghiệp tư nhân được phép góp vốn vào những loại hình doanh nghiệp nào… Đây là những thắc mắc về việc góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân mà không phải ai cũng nắm được thông tin chính xác.

Không quá ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp . Đây đang dần trở thành một trong những  người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp.Các thủ tục, giấy tờ đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất nhanh chóng.

Những quy định góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Với vấn đề góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì chúng tôi sẽ giúp bạn nắm  được những thông tin cơ bản nhất để có thể đảm bảo việc góp vốn được hợp pháp.

Trước hết, bạn cần phải biết doanh nghiệp tư nhân là do 01  cá nhân làm chủ và cá nhân này chỉ được phép là chủ một doanh nghiệp tư nhân duy nhất. Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không được đồng thời là chủ của một doanh nghiệp tư nhân hay là thành viên của công ty hợp danh nào khác.

Nói đến quy định góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thì Luật doanh nghiệp quy định, chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép tham gia góp vốn vào các loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH với tư cách doanh nghiệp. Vì sao vậy?

Điều này liên quan đến việc trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động của công ty. Vì thế cho nên, nếu chủ doanh nghiệp lấy tư cách doanh nghiệp tư nhân góp vốn thì nó sẽ gây nhiều tranh chấp về việc chịu  trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân khi doanh nghiệp này thua lỗ.

Như vậy, việc góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân được quy định là chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép góp vốn vào công ty TNHH, công ty cổ phần với tư cách  cá nhân góp vốn. Theo vào đó thì tài sản góp vốn cũng là tài sản cá nhân chứ không phải là tài sản hay tư cách doanh nghiệp. Điều này sẽ hạn chế  được những tranh chấp về nghĩa vị tài chính sau này của chủ doanh nghiệp tư nhân trong các hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp khác.

Với quy định về việc góp vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân được nêu trên đây thì chúng ta có thể thấy được là việc góp vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị pháp luật kiểm soát rất chặt chẽ do đặc tính trách nhiệm vô hạn của loại hình doanh nghiệp này.