Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Khi thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải biết được chính xác trường hợp nào cần thay đổi và trường hợp nào thì không. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể đảm bảo thực hiện đúng thủ tục kinh doanh một cách chính xác nhất.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang thể hiện được vai trò và vị trí của mình trong việc hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp về những thủ tục pháp lý cần thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh một cách tốt nhất.

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong hoạt động kinh doanh thì có rất nhiều trường hợp buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục để thay đổi giấy phép kinh doanh . Nhưng chính xác đó là những trường hợp nào thì không phải là ai cũng có thể biết được.

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Mặc dù, theo quy định mới thì trong giấy phép kinh doanh không có ghi thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi thông tin thì bắt buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục để cơ quan chức năng có thể kiểm soát thông tin một cách chính xác nhất.

2. Thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là sự phân biệt đầu tiên giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Chính vì thế nên khi có sự thay đổi về tên doanh nghiệp thì bắt buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trình lên cơ quan chức năng xét duyệt.

3. Thay đổi địa chỉ kinh doanh

Khi có ý định thay đổi địa chỉ kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo lên cơ quan chức năng về sự thay đổi này . Đồng thời phải làm thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

4. Giấy chứng nhận cũ bị mất hay rách

Làm thủ tục để xun cấp lại giấy phép là điều cần thiết khi giấy phép bị mất hay bị rách. Nếu trong trường hợp này mà doanh nghiệp không xin cấp lại thì khi cơ quan chức năng tới kiểm tra đột xuất thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo theo quy định mà pháp luật ban hành.

5. Thay đổi loại hình công ty

Loại hình công ty khác nhau sẽ có các yêu  cầu khác nhau. Vì vậy nên khi công ty của bạn có sự thay đổi về loại hình kinh doanh thì bắt buộc phải thực hiện việc làm thủ tục để đổi lại giấy phép kinh doanh cho phù hợp với loại hình công ty mới.

6. Thay đổi chủ doanh nghiệp

Trong giấy phép kinh doanh mà cơ quan chức năng cấp có thông tin người đại diện theo pháp luật cho công ty hay chủ doanh nghiệp.Vì vậy, nếu công ty có sự thay đổi về người chủ thì phải thay đổi luôn giấy phép kinh doanh để đảm bảo thông tin trên giấy tờ được chính xác và đúng.

Nói tóm lại thì việc làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ còn tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau mà các doanh nghiệp phải nắm được. Bài viết trên hy vọng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được những thông tin cụ thể nhất.